/  Вероника Кънева

Вероника Кънева

Г-жа Вероника Кънева е съосновател и председател на Асоциацията на къщите за гости в България (АКГБ). Има повече от 15 години опит в туристическия бранш като управител на обекти за настаняване в сферата на алтернативния и екотуризъм. Преди това има богат практически опит в сферата на операциите с недвижими имоти в цялата страна.

Всяка година г-жа Кънева посреща няколко хиляди гости от страната и чужбина, активно използвайки както традиционни, така и набиращи популярност нови канали за продажба. Тя също така има опит в разработването и изпълнението на специфични за сектора проекти с европейско финансиране.​
Г-жа Кънева работи за успешното утвърждаване и популяризиране на къщите за гости и местата за алтернативен туризъм на туристическата карта на България, както и за подпомагане на бизнеса на техните собственици. Една от главните цели на Асоциацията е да изгради мрежа за взаимопомощ, сътрудничество и обща реклама сред своите членове.​

Вероника Кънева журира по категории

Хотел на годината
Туристическа агенция/туроператор на годината