/  Станислав Иванов

Станислав Иванов

Проф. д-р Станислав Иванов е автор на над 140 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинг в хотелиерството, хотелски вериги, управление на приходите и ценообразуването в хотелиерството, робономика, използване на високи технологии в хотелиерството и туризма. Чрез консултантска агенция „Зангадор“ ООД той провежда обучения, насочени към маркетинг, ценообразуване и управление на приходите в хотела, осъществява маркетингови проучвания в туризма, изготвя специализирани доклади по поръчка на различни компании. Заместник-ректор по научноизследователската дейност на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна.

Website

vumk.eu

Станислав Иванов журира по категории

Хотел на годината
Туристическа агенция / Туроператор на годината
Туристическа община на годината
Туристическа атракция на годината