„Дестинация Дряново“ насърчава пътешестващите хора да опознаят Дряновския кРАЙ, представяйки обстойни и увлекателни описания на забележителностите, маршрутите и събитията в района. Текстовете са съчетни със собствено снимково и видео съдържание. Проектът бива непрестанно надграждан от 2012г. насам, като работата е ежедневна.

Date: