/    /  ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ www.fest-bg.com

WWW.FEST-BG.COM е информационна платформа, създадена за да разкрие цялата пъстрота, културното разнообразие, богатството на българските традиции и обичаи, както и колоритът на съвременното ни общество чрез начина, по който празнуват и се веселят днешните българи. WWW.FEST-BG.COM: • стимулира организатори на фестивали, туристическия бранш и местната общност, чрез насърчаване на интензивни взаимодействия, споделяне на умения и обмен на знания допринасящи за ефективно развитие на устойчив фестивален туризъм, • популяризира туристическите дестинации, в които се провеждат фестивали • привлича туристи от страната и чужбина, • съдейства за опознаване и опазване на културното наследство в България, • спомага изработването на устойчив туристически продукт – фестивалният туризъм е целогодишен и динамичен с огромен потенциал за всички участници. От хора за хора, фестивалите дават равнопоставеност и възможност на всеки да е част от събитието. Излизане от местната общност на регионално, национално и международно ниво, което носи полза за всички. Дългосрочната ни визия е чрез информационната платформа WWW.FEST-BG.COM да дадем пълна и изчерпателна информация за фестивалите и празниците в България – по дати, местоположение, програма, организация, така че да сме максимално полезни на всички заинтересовани страни – организатори на фестивали, общински администрации, туроператори, туристическия бранш и широка общественост. WWW.FEST-BG.COM представя в цялост значимите фестивални прояви и чествания в страната, подпомага превръщането им в реална дестинация за регионален и международен фестивален туризъм. Със своята всеобхватност и изчерпателност дава богата база данни за фестивалите в България – по региони, тематика и време, на българския и чуждестранен потребител. Подпомага локални, регионални и национални празници да придобият публичност и да бъдат посетени от максимален брой желаещи. Приоритет на WWW.FEST-BG.COM е да създаде устойчив фестивален продукт, който да привлича гости и туристи, като по този начин дава поминък на местното население и бизнес – хотелиери, ресторантьори, търговци, фирми в сферата на услугите. Платформата WWW.FEST-BG.COM е достъпна на български и английски език.

Date: