Община Самоков се намира в Югозападна България и обхваща високата Самоковска котловина, прекосена от бистрите води на река Искър и нейните притоци и значителна част от Рила планина, както и части от заобикалящите я планини Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна гора. Релефът е предимно планински и високопланински. Самоковската котловина е със средна надморска височина – 950 м. Тук се издига и най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала – 2925 м. Уникално природно богатство на територията на общината са Рилските езера – повече от 40 на брой, пръснати по високите части на Рила. Оттук извират най-дългата река в България – Искър и най-пълноводната река в България – Марица. В общината има находище на минерална вода край Белчин. Град Самоков отстои само на 60 км от столицата София и на 100 км от летище Пловдив. В непосредствена близост, на 10 км от града е разположен Боровец, най-старият курорт в България, който се радва на 120-годишна история. Самоков е бил един от големите и значителни културни центрове през Възраждането и средище на църковно просветителските борби, което се дължи на местоположението му на важен път, свързващ Пловдив със Скопие и на производството и търговията с желязо. Освен с добива на желязо, градът е известен в миналото и като занаятчийски център, в който се развиват множество други занаяти: абаджийство, кожарство, часовникарство, фотография и др. Една от най-големите гордости на Самоков от епохата на Възраждането е Самоковската художествена школа, която се формира като живописно-резбарска школа в края на 18 век. Най-видните от самоковските иконописци – Захарий Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови стават и основоположници на светското изобразително изкуство в България. Самоков е дал на българите две от основните достижения на новото време – първата българска печатница на Николай Карастоянов (1828г.) и първото българско списание „Любословие“ на Константин Фотинов (1844г.). И днес Самоков и региона предлагат едно голямо разнообразие от природни, културни, исторически и религиозни обекти, които съхраняват духа на миналите времена и пазят историята жива.

Date: