/  Катя Тодорова

Катя Тодорова

Катя основава бутиковата дигитална бранд агенция MЕmotion през 2013 г. През 2015 г. MEmotion става част от CLIENTRIC Group. – консорциум от компании в сферата на иновативните софтуерни и интерактивни маркетинг решения, в който Катя е управляващ партньор. Освен дигиталната агенция, Катя развива активно от групата още компанията CLIENTRIC HoReCa – лидер на българския пазар за marketing&sales софтуерни и хардуерни решения в туризма и CLIENTRIC Academy – академия за иновации в туризма.

Катя Тодорова журира по категории

Хотел на годината
Туристическа агенция/туроператор
Онлайн туристическа медия/блог