/  Игнат Арсенов

Игнат Арсенов

Игнат Арсенов е директор на Европейски потребителски център България от 2010 година. Той е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Занимава се със защита на потребителите повече от 17 години – първоначално като специалист в правния отдел на Комисия за защита на потребителите, после като адвокат, специализиращ в потребителското право. Работата му включва участие в европейски проекти и изнасяне на презентации с акцент Помощ и съвети на потребителите в Европа, алтернативно разрешаване на потребителски спорове, европейски трансгранични съдебни процедури – европейска заповед за плащане и европейска процедура за искове с нисък материален интерес.

Website

Игнат Арсенов журира по категории

Хотел на годината
Туристическа агенция/туроператор