/  Димитър Деков

Димитър Деков

Учредител и Председател на Сдружение за правна помощ на потребителите. Доктор по право. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, международното и потребителското право. Доцент по международно частно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Димитър Деков журира по категории

Хотел на годината
Туристическа агенция/туроператор