/    /  Регионален исторически музей – Перник, обект Подземен музей по минно дело

Регионален исторически музей – Перник, обект „Подземен музей по минно дело”. Експозицията на музея е разположена в част от галериите на Първия подземен рудник в България – Водоотливна галерия („Старите рудници”, 50-те години на ХХ век преименувани на рудник „Темелко Ненков”). Експозиционните галерии са укрепени с бетонови блокчета и тухлена зидария в петдесет ниши (експозиционни камери). Експозицията проследява развитието, системата на разработване, машините и съоръженията за добив, рудничния транспорт, водоотлива, вентилацията и т.н. при добива на въглища в Пернишкия каменовъглен басейн. Тя представя развитието на добивната индустрия в Новата и Най-новата история на България. Историята на Държавни мини Перник е история на индустриализацията на следосвобожденска България. Този факт е отразен през 1929 г. и в първия документален филм „Сърцето на България”, в който са представени и пернишките рудници, включително и участъка от тях, в който в момента се намира Подземният минен музей. Развитието на индустрията променя административния облик на Перник – когато мината започва добива на въглища, Перник е малко село с по-малко от 1000 жители. Няколко години по-късно Перник е град с най-висок прираст на население в Европа, който се развива бързо в икономическо и културно отношение. В „Златната книга” на Мини Перник цар Борис ІІІ определя Перник като „черен бисер на хубавата българска земя…” Днес посетителите имат възможност в автентична руднична атмосфера да се докоснат до историята на въгледобива и на Перник като индустриално сърце на България.

Date: