/  Жури
23 доказани експерта

Жури

Гласовете на журито участват с различна тежест в различните категории. Те са публични и могат да се видят в сайта след края на оценяването. Всеки член на журито подписва декларация за свързаност.

Очаквайте скоро пълният състав на 23членното жури!

Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Заместник-ректор по научноизследователската дейност на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

Съосновател на АСТОМ, Собственик на блога www.TravellingBuzz.com

Генерален Мениджър, хотели Аква, председател ВАРХ