/  Категории
В коя категория мога да участвам?

Категории ...

Можете да регистрирате номинация в до 2 категории от една група

Хотел/друг обект на годината

 • Морски хотел
 • Планински хотел
 • Спа хотел
 • Градски хотел
 • Обекти от алтернативен/селски туризъм
 • Хотел на публиката

Туристическа агенция/туроператор

 • Tуроператор
 • Туристическа агенция
 • Туроператор/туристическа агенция на публиката

Онлайн туристическа медия/блог

 • Онлайн туристическа медия
 • Онлайн туристически блог
 • Туристически блог/медия на публиката

Туристическа община на годината

 • Община
 • Община на публиката

Туристическа атракция на годината

 • Атракция
 • Атракция на публиката

Допустимост на участници и дефиниции за участие:

1.Хотел на годината

Допустими за участие в група „Хотел на годината“ са всички обекти категоризирани като места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на  закона за туризма и според наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. За да участва в тази категория на наградите хотелът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за категория или удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Всеки хотел има право да се самономинира в до 2 желани от него категории. Всички хотели се номинират служебно в категория „хотел на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най – много гласове от публиката без значение в коя категория се намира.

Понятието „хотел“ се ползва в настоящата методология за всички места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на  закона за туризма.

2.Туристическа агенция/туроператор на годината

Допустими за участие в група категории „Туристическа агенция/туроператор на годината“ са всички организации притежаващи удостоверение за регистрация според Чл 61, ал (6) на закона за туризма, включително удостоверение за туристическа агентска дейност, удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност. Допустими са и други хипотези за регистрирано упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност според закона за туризма. За да участва в тази категория на наградите кандидатът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за туристическа агентска дейност или удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност или друг документ позволяващ упражняването на туроператорска или туристическа агентска дейност според закона за туризма;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Организациите с удостоверение за туроператска и турагентска дейност имат право да се самономинират и в двете категории. Всички организации се номинират служебно в категория „Туристическа агенция/туроператор на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най – много гласове от публиката без значение в коя категория се намира.

 3.Онлайн туристическа медия/туристически блог на годината

Допустими за участие в тази категория са всички туристически блогове и сайтове за туристическа информация/туристически медии. Под онлайн туристическа медия се разбират различни онлайн сайтове, справочници и други, чиято основа цел е да представят полезна информация за забележителности, атракциони, маршрути, новини и съвети за пътуване или b2b информация за експертите в туризма. Сайтовете трябва да са на български език, или да имат действаща българска версия. Няма да бъдат допускани за участие сайтове на туроператори или резервационни системи, чиято основна цел са осъществяване на резервации. Няма да бъдат допускани за участие блогове и сайтове, чиято основна тема не е пряко свързана с туризма.

За да участва в тази категория представители на сайта трябва да представят:

 • Url (aдрес) на кандидатстващият сайт;
 • Статистика за посещенията на сайта 12 месеца назад;
 • Попълнен анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория“ Туристически блог/медия на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най – много гласове от публиката без значение в коя категория се намира.

 4.Туристическа община на годината

Допустимост за номинация на община на годината могат да имат всички общини на територията на република България, чието кандидатстване е доказано чрез официални документи. Няма да бъдат разглеждани кандидатури на общини, които не се намират на територията на република България, както и такива, чиито кандидатстване не е потвърдено по официален начин от легитимен представител.

За да участва в тази категория представители на общината трябва да предостави:

 • Документ удостоверяваш решение на общината за участие в Travel Awards, подписан от легитимен нейн представител.
 • Попълване на анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа община на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най – много гласове от публиката.

5.Туристическа атракция на годината

Допустими за кандидатстване по тази категория са всички музеи, крепости, археологически резервати, тематични паркове и други атракции/забележителности. Според смисъла на Закона за туризма за атракция се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“.

За да участват в тази категория, съответните туристически обекти трябва да имат ясно обявено работно време и режим на достъп. Стопанисване на атракциите може да се извършва както от частно предприятие, така и държавни или общински структури и/или техни предприятия.

За да участват в тази категория представителите на стопанисващия атракцията субект трябва да представят:

 • Документ удостоверяващ решение за участие в Travel Awards, подписан от легитимен представител на стопанисващото атракцията предприятие/структура;
 • Попълнен анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа атракция на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най – много гласове от публиката.